• Shockwave therapie

Wat is extrapcorporeal shockwave therapie (ESWT)?

Shockwave therapie wordt al een tiental jaren toegepast. De techniek van shockwave therapie is een doorontwikkeling van de technologie die gebruikt wordt bij niersteenvergruizers. Bij deze behandeling worden ‘geluidsgolven’ gericht op de niersteen, die als gevolg daarvan verpulvert en zijn obstructieve werking verliest. ESWT wordt met lagere dosis toegediend, hoeft niet gefocust te zijn. De geluidsschok wordt opgewekt in de applicator, die de vorm heeft van een pistool. De akoestische energie ontstaat wanneer een kogel in deze applicator onder hoge druk tegen de niet beweeglijke voorzijde botst. De kinetische energie verandert in geluidsenergie en wordt tijdens fysiek contact met de patiënt overgedragen op het lichaam. De akoestische golf waarmee wordt behandeld dient niet verward te worden met compressie therapie, zoals bij frictioneren. Alhoewel de shockwave behandeling soms wordt vergeleken met een frictie is de prikkel wezenlijk anders, vanwege de korte pulsduur en hoge intensiteit. In tegenstelling tot conventionele behandelingsmethodes kan met shockwave therapie de oorzaak van de pijn rechtstreeks bij de oorsprong worden bestreden.

Werking van ESWT

A. Schokgolven stimuleren de metabole reactie (chemische en fysische veranderingen optredend in het weefsel) en daarmee herstellende processen in het weefsel.

B. Schokgolven zorgen voor nieuwe vascularisatie in het behandelde gebied met op termijn vermindering van de pijnklachten en een verbeterd hertel van het weefsel.

C. Schokgolven veranderen de consistentie van kalkdepots, waarna deze door het lichaam kunnen worden opgenomen.

D. Schokgolven hebben lokaal een verdovend effect (verminderde reactie op pijnprikkels) door overstimulatie van de zenuwen ter plaatse. Dit effect is in de literatuur bekend als het “Gate Control Effect”.

De behandeling

In het shockwave apparaat wordt een druk opgebouwd van 1 tot 4 atmosfeer. Deze druk, waarvan de hoogte instelbaar is, zorgt voor de snelle voorwaartse beweging van de kogel in de applicator. De frequentie waarmee die kogel heen en weer beweegt en aldus de geluidschok opwekt is instelbaar van 1 Hz tot 15 Hz. Het is raadzaam de frequentie tijdens één zitting op te bouwen. Eén behandeling eindigt bij het bereiken van 2000 schokken. De behandeling van één punt of regio duurt daarmee 3 tot 5 minuten. De behandeltechniek is soms stationair (triggerpoints of acupunctuurpunten), maar kan ook dynamisch worden uitgevoerd. Het interval tussen twee behandelingen bedraagt 5-9 dagen. Het gemiddelde aantal behandelingen om tot een optimaal resultaat te komen ligt rond de vier. Niet zelden zijn één of twee behandelingen voldoende!