Medische fitness

Met de medische fitness-training beogen we een individuele medisch en verantwoorde training onder begeleiding van een personal trainer die inspeelt op uw eigen fysieke en beginconditie.

In een 15 weken durende training, die uitgaat van een kennismakingsgesprek waarin jouw persoonlijke doelstellingen worden besproken, een biometrisch houdingsonderzoek en lichaamssamenstelling plaats heeft, proberen we je gezondheid te bevorderen, te herstellen en te onderhouden en een of meerdere functionele activiteiten te verbeteren.

Het individueel opgestelde oefenprogramma of revalidatieplan bestaat uit 2 sessies van 70’ per week. Je persoonlijk programma wordt steeds geupdate door een van onze personal trainers. Op het einde van de sessie is er een eindcontrole en vergelijking met je voorop gestelde doelstellingen.

Deze training is toegankelijk voor alle leeftijden vanaf 18 jaar, maar vooral voor zij die last hebben van lage rugklachten, houdings- en bewegingsmoeilijkheden en cardiovasculaire aandoeningen. Of zij die onder begeleiding medisch verantwoord willen bezig zijn.
Voor mensen die de drempel naar een fitnesscentrum te groot vinden of individueel begeleid willen worden is dit een goed alternatief.

In groepen van maximaal 8 deelnemers per sessie kan deze plaatshebben op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdagavond en zaterdag , zondag voormiddag.

Indien u wenst deel te nemen aan de volgende sessie, , dient u ons dit tijdig te laten weten. U kan dit doen door telefonisch contact met ons op te nemen of via mail.